Näringslivsfrukost för företagare 22 oktober
22 okt

Näringslivsfrukost för företagare 22 oktober

Tidpunkt
22 oktober 2019, 07:30 - 09:00

Våra näringslivsfrukostar är en viktig mötesplats för näringslivet i Eslövs kommun. Sex gånger per år träffas företagare, tjänstemän, ledande politiker och andra näringslivsintresserade aktörer.

Frukostarna arrangeras på olika platser i kommunen och finns till för att lyssna till aktuella föredrag och mingla. Program och plats för träffen meddelas tre veckor före planerad träff, men tidpunkten är alltid den samma – 7.30-9.00.

Näringslivsfrukostarna vänder sig i första hand till företagare i Eslövs kommun.