Njutbart

Njutbart

Uppträder gör Björn Ingelstam på trumpet och sång Sven Erik Lundqvist på piano och Simon Petersson på bas.