Nya Eslöfsbor 1868

För 150 år sedan var inflyttningen till stationssamhället Eslöv stor. Bland de nyanlända fanns driftiga entreprenörer som lade grunden till flera, än i våra dagar, existerande företag och verksamheter. Hans Bertil Hansson berättar historien.

Föranmälan till 0413-627 59, info@eslovsmuseum.se.