Oktoberfest på Åvalla

Oktoberfest på Åvalla

Oktoberfest med musik, sauerkraut och joddel.
Anmälan senast 23 oktober.
Hertzlich willkommen!