Old Singers

Old Singers

Kören Old Singers bildades i mitten av 90-talet av Jan-Olof Rydström. Musikdirektör Leif Ahlberg övertog ledarskapet 2005. Kören, en blandad 4-stämmig kör, som har utökats särskilt under de
senaste åren, den består för närvarande av cirka 50 sångare. De är knutna till Kulla pastorat och medverkar förutom i pastoratets kyrkor även i kyrkor runtom i Kullabygden. De brukar ha ett par
konserter årligen med profant program och har regelbundet utbyte med en dansk motsvarande kör från Herlev.

Kaffe serveras på Kyrktorget från kl. 15:00.

Leif Ahlberg, dirigent