Requiem av Kim Arnesen – minnesgudstjänst

Requiem av Kim Arnesen – minnesgudstjänst

Kim Arnesens Requiem för blandad kör, solo, trumpet, slagverk och stråkorkester är ett beställningsverk till Nidarosdomens gosskör och deras dirigent Björn Moe i Trondheim, där det uruppfördes 2014. Verket innehåller de texter som finns i ett requiem (dödsmässa) en bön för de avlidna, men också dikter av Emily Dickinson. Requiem betyder vila på latin och mässan kallas så efter inledningsorden Requiem aeternam dona eis Domine – Giv dem evig vila, o Herre.

Verket är inte tillägnat någon speciell person utan är skrivet till alla som behöver tröst i smärta eller sorg eller hedra minnet av någon. Kim André Arnesen (f. 1980) är en av de mest framförda nutida klassiska kompositörerna från Norge.

Helsingborgs Motettkör
S:t Laurentii Kammarkör
Sofie Kowalczyk Thore, mezzosopran
Ulrika Oscarsson, sopran
Ilze Stala Stegö, körledare
Robert Bennesh, körledare
Lunds Kammarsolister – LuKaS