Samtalspromenad med politiker

Samtalspromenad med politiker

Välkommen till promenad med politiker och tjänstemän i Hörby kommun.

Varje halvår besöker Hörbys politiker olika platser i kommunen för att träffa invånare, samtala och svara på frågor.

I höst är det dags för en promenad i Hörby tätort. Kvällen inleds med en gemensam träff utanför kommunhuset och därefter blir det gemensam promenad genom centrum.

Efter promenaden samlas vi i kommunhuset för mingel, information och samtal.

Miljönämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden är värdar för byavandringen.

Välkommen!

Preliminärt program

17:30 Samling vid kommunhuset och vandring i Hörby

18:15 Samling med kaffe och fika. Information från kommunen. Genomgång av inkomna frågeställningar. Övriga frågor från deltagarna.

19:25 Avslutning