Skyltgospel på Råå

Skyltgospel på Råå

Glädje och eftertänksamhet, med själ och hjärta. Den afro-amerikanska kyrkomusiken med ursprung i plantagernas spirituals mötte blues och storstadens energi. Det glada budskapet om tro, hopp och kärlek fick en ny dräkt när gospelmusiken föddes.

Kören Black Mission – John Perry, körledare