Sommarmusik

Sommarmusik

Ett variat program med sång, piano och trumpet.
Sara Ingelsson, sång, Björn Haraldsson, trumpet, Catrin Karlsson, pianist och kyrkomusiker.