Sommarspel med Bygdespelsgruppen

Sommarspel med Bygdespelsgruppen

Bygdespelsgruppen Origonalen i Össjö spelar sommarspel. Årets föreställning heter”Af straff blir hjertat hårdt”.

Premiär söndagen den 10 juni klockan 14.00, friluftsgudstjänst klockan 13.00.