Söndagsvisningar

Söndagsvisningar

Carl Fredrik Reuterswärd – TECKNET. ORDET. SIFFRAN

Utställningen presenterar konstnären och dennes förhållande till ord, siffror och tecken.