Språkcafé på svenska

Språkcafé på svenska

Samtal på lätt svenska. Vi bjuder på kaffe. Samarrangemang med volontärcenter.