3 feb

Språkcafé

Tidpunkt
3 februari 2020, 17:00 - 18:00
Plats
Idé A Drottninghög

Träna lätt svenska för utlandsfödda! Vi sitter i små grupper och samtalar om valt ämne eller vad som spontant kommer upp som samtalsämne.I samarbete med Volontärcenter.

Ingen föranmälan.