Teknikladan
2 jul

Teknikladan

Tidpunkt
2 juli 2019, 09:30 - 11:30
Plats
KomTek
Ålder
7-9 år

I teknikladan kan du hitta många spännande djur. Skapa ett eget teknikdjur som låter när du klappar det.

Anmäl dig på helsingborg.se/komtek . Anmälan öppnar måndag 13 maj. Aktiviteten har ett begränsat antal platser.
Aktiviteten är gratis.