The Hens/Alice Barte och Camilla Högström (SWE)

The Hens/Alice Barte och Camilla Högström (SWE)

– de frigående hönsen……. som gick för långt!

Svenska

Hönorna Maj-Björn och Karl-Astrid tycker om att vara på stan och träffa folk. De är båda nyfikna och påhittiga. De älskar att ha kackelrep, äggjonglera, diskutera ruvningstips och spela poker.

De kan också plötsligt brista ut i galasång och dansa cancan. En interaktiv mingelakt där olika situationer uppstår i improvisation.

The Hens består av Alice Barte och Camilla Högström som sedan länge arbetar bägge med clown, mask och teater. De är också aktiva som sjukhusclowner runt om i Skåne i Clownronden och på

äldreboende i föreningen Visit / Nordvästra Skåne.

Båda är utbildade på The Commedia school /Köpenhamn, Ecole Philippe

Gaulier /London och på Ecole Jacques Le Coq /Paris.


Danska

– de fritgående høns… som gik for langt!

Hønerne Maj-Björn og Karl-Astrid nyder at være i byen og møde mennesker. De er begge nysgerrige og opfindsomme. De elsker at have kagleslabberads, ægjonglering, diskutere rugetips og spille poker. Pludselig kan de også briste ud i gallasang og danse cancan. En interaktiv mingelakt, hvor forskellige situationer opstår improviseret.

The Hens består af Alice Barte og Camilla Högström, som længe har arbejdet med klovneri, masker og teater. De er også aktive sygehusklovne rundt om i Skåne, i Clownrondan og på plejehjem i foreningen Visit / Nordvästra Skåne. Begge er uddannede på The Commedia School i København, Ecole Philippe Gaulier i London og Ecole Jacques Le Coq i Paris.


Engelska

The free-range hens ….. that went too far!

The hens Maj-Björn and Karl-Astrid love being in town and meeting people. They are both curious and clever. They love juggling eggs, cackling, discussing nesting techniques and playing poker. They have been known to suddenly burst into song and dance the can-can. An interactive mingle act where different situations occur throughout the improvisation.

The Hens are played by Alice Barte and Camilla Högström who have both worked with clowns, masks and theatre. They are also active as hospital clowns in Skåne and at homes for the elderly within the association Visit / Northwest Skåne. Both have been educated at The Commedia School in Copenhagen and The International Theatre School Philippe Gaulier in London and The International Theatre School Jacques Le Coq in Paris


HELSINGBORG

LÖR 28/7 – KL 11:30 + 13:00 + 15:00 / Stadsparken

Speltid/ 45 min