Thursdays in black
24 okt

Thursdays in black

Tidpunkt
24 oktober 2019, 19:00 - 20:00
Plats
Elinebergskyrkan

Torsdagar i svart – för en värld utan våldtäkt och våld, är en global kampanj som utmanar mäns våld mot kvinnor och som stöds av Svenska kyrkan. Kampanjen uppmanar till att bära svart på torsdagar för att uppmärksamma problemet och ta ställning emot könsrelaterat våld. Utgångspunkten är att vi alla har ett ansvar att stoppa dessa övergrepp. Kampanjen synliggör berättelser om orättvisor i skillnader mellan könen – berättelser om våld, övergrepp och våldtäkt som vapen i krig. Som en manifestation för både kampanjen och FN-dagen bjuder flickkören Vox Angelica
in till en konsert med fokus på kvinnor och global rättvisa. Sånger av kvinnor, om kvinnor, för kvinnor, sånger om glädje och sorg, sånger till kamp och tröst.

Vox Angelica
under ledning av Marie Nanor
Joachim Olsson, piano
Astrid Itzigehl, präst