U21 HERRLANDSKAMP SVERIGE – ISLAND
12 okt

U21 HERRLANDSKAMP SVERIGE – ISLAND

Tidpunkt
12 oktober 2019, 15:45 - 16:45
Plats
Nya Olympia

MATCHSTART 15.45

FÖRENINGSERBJUDANDE!
Passa på att ta med hela laget på matchen. Speciellt biljetterbjudande finns för er föreningar. Hör av er till biljett@helsingborg.se för mer information och bokning.

KLACK
Supporterklubbens medlemmar köper biljetter med 50%
rabatt. Gå in på supporterklubben.se för att köpa biljetter.

RULLSTOLSPLATS:
I rullstolsplatsen ingår även en fri ledsagare, som går med gratis på samma biljett.

ÖVRIG INFORMATION
Barn upp till 2 år går in gratis om de sitter i målsmans knä.

Viktig information
Du som kund är ansvarig för att i samband med biljettköp kontrollera att evenemang, datum, tid, plats och pris stämmer med din beställning. Biljetten är känslig för värme och kan svartna, i till exempel direkt solljus. Biljett gäller ej för återinträde. Borttappad biljett ersätts ej.
Varning!
Förfalskade biljetter kan förekomma. Köp alltid din biljett direkt av en auktoriserad återförsäljare.
Arrangören meddelar följande
Kunden förbinder sig att följa gällande ordnings- och säkerhetsregler. Berusade personer äger ej tillträde till arenan.
Det är förbjudet att till arenan medföra föremål som kan tillfoga annan person skada. Flaskor och burkar får inte medföras till arenan. Biljettinnehavare kan av arrangören bli visiterade i samband med tillträde till arenan. Sedan tillträde till anläggningen ägt rum utgår ingen ersättning, om tillställningen ej kan genomföras.
Köpt biljett återlöses ej. Vid biljettkontroll ska biljetten förevisas i odelat skick.
Biljetten får ej vikas, skrynklas eller åsamkas skada som kan försvåra biljettkontrollen.
Biljetten är en värdehandling och skall alltid förvaras på ett tryggt sätt.