Utställning: LAB

Utställning: LAB

LAB är ett mini-kulturhus för tjejer som går i årskurs 3 – 6 och bor i Karlslundsområdet.

LAB är ett pågående projekt som startade upp våren 2014. Projektet syftar till att ge flickor och unga kvinnor ökad möjlighet till jämställdhet, aktiv delaktighet i samhällslivet och en meningsfull fritid. Verksamheten genomsyras av ett barnrättsperspektiv och de unga deltagarna har själva varit med och skapat och påverkat verksamheten.