Välkommen och nattvandra – för våra barns skull!

Välkommen och nattvandra – för våra barns skull!

Välkommen och nattvandra – för våra barns skull! HX Festivalen.

Samling klockan 18:00 båda dagar på Träffpunkt Söder.

OBS: Anmäl ditt deltagande. Mail: helsingborgcity@nattvandring.nu