Välkommen och nattvandra – för våra barns skull!

Välkommen och nattvandra – för våra barns skull!

Välkommen och nattvandra – för våra barns skull!

Samling klockan 20:00 på Träffpunkt Söder. Vandringen pågår kl 20.00- 01.00.

OBS! Anmäl ditt deltagande. E-post: helsingborgcity@nattvandring.nu