Vi hittade en hatt/Obanteatern (SWE)

Vi hittade en hatt/Obanteatern (SWE)

Svenska

Är det värt att offra vänskapen för en hatt man precis har hittat men som råkar sitta lika snyggt på bägge två? Och kommer de kunna glömma den om de bestämmer sig för att lämna den bakom sig? Två frågor som de två vännerna ställs inför i Obanteaterns nya föreställning baserad på Jon Klassens senaste bok ”Vi hittade en hatt”.

Obanteatern är en turnérande grupp med kontor på Barnens scen i Malmö. Med lust och fantasi som ledord experimenterar de med det sceniska framträdandets alla beståndsdelar såsom text, rörelse, musik, scenografi och kostym.


Danska

Er det værd at ofre venskabet for en hat, man lige har fundet, men som tilfældigvis klæder begge to lige godt? Og kan de glemme den, hvis de beslutter sig for at efterlade den? To spørgsmål som de to venner stilles over for i Obanteaterns nye forestilling, der er baseret på Jon Klassens seneste bog ”Vi hittade en hatt”.

Obanteatern er en turnerende gruppe med kontor på Barnens scen i Malmø. Med lyst og fantasi som nøgleord eksperimenterer de med den sceniske optrædens bestanddele som tekst, bevægelse, musik, scenografi og kostumer.


Engelska

Is a friendship worth sacrificing over a newly found hat that looks good on both you and your friend? Are you able to forget about it and agree to put it behind you? These are the burning questions that two friends grumble over in The Oban Theatre’s new performance based on Jon Klassen’s latest book “We found a hat.”

 

The Oban Theatre is a touring theatre group based at The Children’s Stage in Malmö. With passion and fantasy as their motto, they experiment with everything related to the stage, from script, movement, music and scenography to costume.


Webbsite


HELSINGBORG

MÅN 30/7 – KL 10:00/ Dalhem, Gubbaparken

Familjeföreställning från 4 år

Duration/ 35 min