Vilka affärer fanns i Eslövs tätort förr?

Vernissage. I utställningen får vi hjälp med att komma ihåg vilka affärer som fanns förr och var de låg.

Utställningen pågår till 17/2 2019.