Visioner om näringsliv

Visioner om näringsliv

Eslövsbon Stephan Müchler är VD vid Sydsvenska Handelskammaren och ordförande i Dr P Håkanssons Stiftelse. I bägge uppdragen hanteras frågor av vikt för framtiden i och kring Eslöv. Hur ser han på trender för utvecklingen i vårt närområde? Föranmälan till museet 0413-627 59 eller info@eslovsmuseum.se.