VOCES8 – Helsingborgs Körfestival

VOCES8 – Helsingborgs Körfestival

Den brittiska kören VOCES8 är stolta över att inspirera människor med sin musik och genom att dela glädjen av sången! Gruppen turnerar över hela Europa, Nordamerika och Asien där de ger en speciell repertoar i populär- och jazzmusik.

Organiseras av: Interkultur tillsammans med Helsingborgs stad, Event in Skåne och Helsingborg Arena & Scen.