We have a dream

We have a dream

En kväll kring Martin Luther King med musik, föredrag och texter. Martin Luther King-dagen firas till minne av Martin Luther King i över 100 länder. I USA är den en nationell
helgdag sedan 1986 och firas varje år den tredje måndagen i januari.

Arrangemang: Svenska kyrkan, Kristna Freds-rörelsen och Sensus.

ICAN, Nobles fredspristagare 2017 berättar om sitt arbete
Christina och Klaus Lundius från Läkare mot kärnvapen
Maria Gospel under ledning av John Perry