Workshop: Tillfälligt avbrott! Konflikt pågår!
25 sep

Workshop: Tillfälligt avbrott! Konflikt pågår!

Tidpunkt
25 september 2019, 12:00 - 13:15
Plats
THINK Open Space

När man är mitt uppe i konflikten kan den kännas helt hopplös att reda ut. Den kan påverka hela arbetssituationen och väcka starka känslor. Men, det går att lösa konflikter, förstå och till och med förebygga dem.

Under en intensiv workshop ska vi slänga oss in i ämnet och öka vår konfliktkompetens. Rätt hanterade kan konflikter ge värdefull information om vilka förändringar som behöver göras på arbetsplatsen. Dessutom kan vi förebygga att samma, onödiga konflikter uppkommer igen och igen.

Några punkter på dagens workshop
· Konflikter och behov
· Konflikteskalering
· Förebyggande konflikthantering
· Bygg en samarbetskultur

Det du får med dig är en ökad konflikt- och samarbetskompetens och verktyg som du direkt kan omsätta på din arbetsplats.

Workshopen hålls av Petra Bondeson på Aspekt Ledarskap, beteendevetare, specialiserad i ledarskap och sociologi. Petra har mångårig erfarenhet av att leda arbete i team som chef och gruppledare. Dessutom har arbetet med barn och unga på HVB-hem gett henne värdefulla erfarenheter av vikten av en konstruktiv konflikthantering.

www.aspektledarskap.se