WorkWalk

WorkWalk

Eftermiddagen och kvällen då besöksnäringen öppnar upp sina dörrar och visar dig vägen till jobb. WorkWalk är ett nytt koncept som går ut på att besökarna går en WorkWalk i Helsingborg city. Besökarna kommer att delas upp i olika grupper för att sedan följa en förutbestämd rutt i staden. Vi ville prova något nytt till skillnad från en traditionell mässa. Vi vill att besökarna ska vara en integrerad del av upplevelsen och att besökarna ska få se olika yrken i sin vardagliga miljö.

WorkWalk riktar sig till:
– Elever i årskurs åtta.
– Föräldrar till och elever i årskurs nio, och
– Arbetssökande

Syftet är att bjuda in elever samt arbetssökande för att ge dem en bättre inblick i besöksnäringen och visa vilka framtida möjligheter det finns inom branschen. Vi vill ge eleverna en bättre valkompetens för att i framtiden kunna göra väl underbyggda val. Syftet är också att öka besökarnas valmöjligheter och säkra en långsiktig kompetensförsörjning för företagen som verkar inom branschen. Vi vill också visa upp olika utbildningsmöjligheter – både på gymnasial- och eftergymnasial nivå. Besökarna kommer att vandra runt och göra en WorkWalk där de får besöka olika yrken inom branschen och prova på olika aktiviteter och arbetsmoment på plats hos ett företag.
Vi vill visa upp de möjligheter som besöksnäringen erbjuder och vi vill bidra till att bredda både unga och äldres syn på vad en utbildning och ett arbete inom besöksnäringen kan leda till.

Anmälan gör ni via ett formulär på hemsidan.